Utazás a Föld körül, Travel around the Earth

Méretek, nagyságrendek a számegyenesen. sizes and magnitudes of the numberline.

Utazás a Föld körül,  Travel around the Earth 

Méretek, nagyságrendek a számegyenesen. sizes and magnitudes of the numberline.

A videó tartalmaz nem általam készített videót.

The lion sleep tonight
Matematika-földrajz-környezet-természetismeret órákra.
Számolás természetes számokkal.


Prezi linkje: https://prezi.com/ogl09obss3lm/szamegyenes-hosszusagmeres-nagysagrendek-matematika-foldrajz-anna-tothne-szalontay/ 


The video includes video was not made by me. The lion sleep tonight.
Mathematics and natural sciences, geography, environment classes.
Counting natural numbers.