Introduction, Dear Visitor! Bemutatkozás, Kedves Látogató!

All videos and Prezi on the site can be used for educational purposes. The web page I created for methodological practice, curiosity, and non-profit educational purposes only. I realize my own ideas here, and I’d like to thank all who use it. Music videos(160) and Prezis (137) can be found on the site, I make videos for a motivational purpose, pedagogical experiment, which is still evolving.

Все видеоролики и прези на сайте могут быть использованы в образовательных целях. Веб-страница, созданная мной дляметодологической практики, любопытства и некоммерческих образовательных целей. Я осуществляю здесь свои идеи и хочу поблагодарить всех, кто ими пользуется. Пре музыку и видео, прези можно найти. Дназначены для мотивационных целей, педагогический эксперимент, который все еще развивается.

Musik und Videos, Prezi können auf der Website. Videos sind für Motivationszwecke gedacht, pädagogisches Experiment, das sich noch entwickelt.

Musique et vidéos, Prezi sont disponibles sur le site,expérience pédagogique, qui évolue encore. 

Les vidéos sont conçues à des fins de motivation, experimento pedagógico, que aún está evolucionando. NONPROFIT

A weblapot módszertani gyakorlatként, érdeklődésből, nonprofit módon, oktatási céllal készítem, gyakran a tartalomban kiváló tanárok segítenek. 

Zenés videók (160) és Prezik (130) találhatók az oldalon.  A videókat motivációs céllal készítem, pedagógiai kísérletként. A saját ötleteimet valósítom itt meg a szabadidőmben, és köszönöm szépen mindenkinek, aki használja. 

Matematika-fizika szakos tanárként 10 évig tanítottam, azóta száz tankönyv és sok ezer digitális tananyagelem kidolgozásában veszek részt. Kizárólag én vagyok a felelős ezen a weblapon mindenért, és ha hibát vagy elírást találok javítom őket. Az oldal Nonprofit, és én készítem a videókat. 

Célom a matematika megszerettetése és népszerűsítése, és a szórakozva tanulás. A képi megjelenítés, és a zene hangulata - reményeim szerint - emléket hagy a tanulókban és az őket segítő szülőkben, és segít legyőzni a matematika tanuláshoz kapcsolódó szorongást, vagy félelemet.

Köszönöm dr. Gerőcs László & Széplaki Anikó & Róka Sándor & Rácz Mihály & dr. Fried Katalin- nak, hogy megosztották velem az ötleteiket és készítettek velem videót, Prezit!

Köszönöm a családomnak Judit Szloboda & Laszlo Szloboda & Peter Szalontay & Sr. Mihaly Szalontay & Елена Сироткина & Orbán Ferenc & Orbán Balázs & Orbán Vera & Tóth András -nak, a javaslataikat és a támogatást.

Köszönöm Szalóki Dezső, dr. Fülöp Ferenc, dr. Gerőcs László, Róka Sándor, Orosz Adél, dr. Juhász Tibor, dr. Medgyes Péter, Orosz Gyula, dr. Ádám Péter, Korom Pál, Tamás Beáta, Medgyes Sándorné, dr. Wintsche Gergely, dr. Dancsó Tünde -nek, a támogatást.

Köszönöm a grafikákat, leggyakrabban Létai Márton, Szalóki Dezső, Kurdi István és Gelléri Mirtill grafikáit alakitom át és használom fel. Ezek letölthetők a Nemzeti Köznevelési 

https://portal.nkp.hu/ Nemzeti Köznevelési Portál, 

Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

https://portal.nkp.hu/Search?keyword=prezi   

 

 • Munkáim-projektek, amelyekben korábban dolgoztam

 • Munkáim-projektek, amelyekben korábban dolgoztam

 • Munkáim-projektek, amelyekben korábban dolgoztam

 • Munkáim-projektek, amelyekben korábban dolgoztam

 • Munkáim-projektek, amelyekben korábban dolgoztam

 • Prezi válogatás az általam készítettekből

 • Munkáim-projektek, amelyekben korábban dolgoztam

 • Munkáim-projektek, amelyekben korábban dolgoztam

 • Munkáim-projektek, amelyekben korábban dolgoztam

 • Munkáim-projektek, amelyekben dolgozom

 • Munkáim-projektek, amelyekben dolgozom

 • Munkáim-projektek, amelyekben dolgozom

Kind regards

Anna Tóthné Szalontay