Zenés videók (kb.120) és Prezik (kb. 130) találhatók az oldalon, a tanuláshoz, szórakoztatóan. Music videos and Prezis can be found on the site, for learning, entertaining. Musik und Videos,  Prezi können auf der Website gefunden werden, lernen, unterhaltsam. Пре музыку и видео, прези  можно найти на сайте, обучение, развлекательные. Musique  et vidéos,Prezi sont disponibles sur le site, l'apprentissage, divertissant. 

TartalomMemória játékokPuzzle játékok,www.matekprezi  

https://www.youtube.com/channel/UC1Z2uAs4Mla3ZrJx9C3kYAQ/videos 

Ajánlás: dr. Gerőcs László: Repeta TV sorozat

dr. Gerőcs László bemutatása

Matematika-fizika szakos tanári diplomát 1975-ben szerzett az ELTE-n. 27 évet tanított az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban vezető tanárként.

1981-ben doktori címet ért el a magasabb rendű lineáris rekurzív sorozatok vizsgálatainál elért eredményeivel. A téma egy-egy fejezete azóta már több szaklapban is megjelent többek között az Egyesült Államokban, Németországban, Romániában és természetesen idehaza is.

1995-től több éven át vezetett népszerű műsort (REPETA, Válaszd a tudást) a Magyar Televízióban, vállalva ezzel a matematika tantárgy népszerűsítését.

2000-ben a Magyar Tudományos Akadémia „Tudós Tanár díjjal” jutalmazta, 2004-ben pedig az ERICSSON díjat érdemelte ki munkásságával.

Az  utóbbi 15-20 évben elsősorban felvételi feladatok készítésével, illetve a tárgy népszerűsítésével foglalkozott. Több feladatgyűjteménye, tankönyve látott napvilágot különböző kiadóknál, legtöbb a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában. Publikációinak száma több, mint 42. Feladatgyűjteményei, tankönyveinek példányszáma a Nemzeti Tankönyvkiadónál eddig, meghaladta az 500 ezret.

Gyakorló tanárként vallja, hogy a matematika nem egyszerűen egy tárgy, hanem egy olyan nagyszerű szellemi játék, egy olyan kaland, melynek felmérhetetlenül sok praktikus haszna van.  

Kifogyhatatlan a motivációgazdag feladatsorok összeállításában. 

Budapest, 2017.03.

Anna Tóthné Szalontay